ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ชุมชนนักปฏิบัติของคณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน (College of Christian Theology, Christian University of Thailand’s Community of Practice)

ชุมชนแห่งนี้ต้องการให้ทุกท่านได้มีโอกาสคิด และนำเสนอตามหัวข้อที่น่าสนใจตามที่ได้รับมอบหมาย ขอให้ทุกท่านได้เสนอความคิดเห็นตามหัวข้อล่าสุด โดยในครั้งนี้เสนอในหัวข้อ

“การเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคริสตศาสนศาสตร์เพื่อเข้าสู่การทำงาน”

วัตถุประสงค์ของชุมชนการปฏิบัติ เพื่อจัดการความรู้ (KM) เกี่ยวกับแนวทางการตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศาสตร์เพื่อเข้าสู่การทํางาน

ในการตอบคำถาม สามารถเข้าไปตอบในกระทู้คำถามด้านล่างนี้ได้เลยโดยไม่ต้อง login เมื่อเข้าไปตอบ ขอความกรุณาใส่ชื่อ นามสกุล ตามด้วยคำตอบด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

กำลังดู 3 กระทู้ - 1 ผ่านทาง 3 (ของทั้งหมด 3)
กำลังดู 3 กระทู้ - 1 ผ่านทาง 3 (ของทั้งหมด 3)
สร้างกระทู้ใหม่ใน “การเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศาสตร์เพื่อเข้าสู่การทำงาน”
ข้อมูลของคุณ: